Начална страница

Представяне и правомощия

Отношенията между Европейския парламент и парламентите на републиките от Южен Кавказ - Армения, Азербайджан и Грузия - се развиват в рамката на делегацията към парламентарните комисии за сътрудничество ЕС-Армения, ЕС -Азербайджан и ЕС-Грузия, учредени в съответствие със Споразуменията за партньорство и сътрудничество. Тези споразумения са подписани на 22 април 1996 г. в Люксембург и влизат в сила на 1 юли 1999 г.
 
Делегацията на ЕП за връзки с трите кавказки републики е учредена на 17 ноември 1994. Преди това с региона се занимава делегацията за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД).
 
Парламентарните комисии за сътрудничество с трите държави се учредяват през 2004 г. Те осъществяват парламентарен контрол върху изпълнението на споразуменията и служат за открит форум за дебати по въпроси от взаимен интерес. Членовете на парламентарните комисии за сътрудничество се информират за решенията на Съвета за сътрудничество и на Изпълнителния комитет и могат да изразяват становищата си под формата на препоръки до комисията за сътрудничество, органите на страните-партньори, Европейската комисия и Съвета.
 
Делегацията на ЕП към парламентарните комисии за сътрудничество ЕС-Армения, ЕС -Азербайджан и ЕС-Грузия се състои от 18 членове и 13 заместници. Провеждат се две заседания годишно: едно в някое от работните места на ЕП и едно в съответната държава.