Начална страница

Представяне и правомощия

Д
Делегацията на Европейския парламент за връзки със страните от Югоизточна Европа се учредява на 17 ноември 1994 г. като наследник на делегацията за връзки със Социалистическа федеративна република Югославия, която съществува от 1981 г. и по-късно е преименувана на делегация за връзки с републиките от бивша Югославия. Тя отговаря за междупарламентарните връзки с 5 страни от Югоизточна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Федерална република Югославия (тогава Държавен съюз на Сърбия и Черна гора, а понастоящем Република Сърбия и Република Черна гора), както и Бившата югославска република Македония.
Между 1991 и 1994 г. Албания е включена в тристранна делегация с Румъния и България, а през 1994 г. става част от делегацията за връзки със страните от Югоизточна Европа.
През 2002 г. ЕП решава да започне неофициални междуправителствени отношения с Косово, което има пряко избран парламент в съответствие с разпоредбите на ООН, а след изборите за ЕП през 2004 г. Хърватия и Бившата югославска република Македония са отделени от регионалната делегация поради обявения им нов статут на страни-кандидатки за членство в ЕС и за тях се учредяват нови делегации към съответните съвместни парламентарни комитети.
 
Настоящите междупарламентарни отношения с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора се определят година за година и се базират на доброволни решения, докато се чака влизането в сила на няколкото споразумения за стабилизиране и асоцииране. Връзките с парламентарната асамблея на Косово, което също проявява интерес към процеса на стабилизиране и асоцииране, официално започнаха през май 2008 г., след обявяването на независимостта на провинцията на 17 февруари 2008 г.