График на заседанията

Заради пандемията от COVID-19 председателят на Европейския парламент и неговите политически лидери промениха графика на дейностите на Парламента. Целта е да се даде възможност на Парламента да упражнява основните си функции при спазване на задължението за полагане на грижа за неговите членове и служители и защита на общественото здраве.

В резултат на това повечето заседания и всички командировки на делегациите на Парламента бяха отменени или отложени.

Когато делегациите могат да възобновят обичайните си дейности, в графика на тази страница ще бъдат представени подробности.

Няма потвърдени заседания