График на заседанията

Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)


Брюксел : ASP - A5E-2

с членове на ЕП
Редовно заседание
ЗАСЕДАНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА ПРЕДИ МЕЖДУПАРЛАМЕНТАРНОТО ЗАСЕДАНИЕ ЕС – ШВЕЙЦАРИЯ

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора


Брюксел : ASP - A3G-2

Редовно заседание
ЗАСЕДАНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ КОМИТЕТ ПО СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ ЕС – ЧЕРНА ГОРА


Брюксел : ASP - A3G-2

Редовно заседание
ЗАСЕДАНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ КОМИТЕТ ПО СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ ЕС – ЧЕРНА ГОРА

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия


Брюксел : ASP - A5G-3

Редовно заседание
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА В КОМИТЕТИТЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНО ПАРТНЬОРСТВО ЕС-КАЗАХСТАН, ЕС-КИРГИЗСТАН, ЕС-УЗБЕКИСТАН И ЕС-ТАДЖИКИСТАН И ЗА ВРЪЗКИ С ТУРКМЕНИСТАН И МОНГОЛИЯ

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна


Брюксел : ASP - A5G-1

Редовно заседание
ПОДГОТВИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 10-ИЯ ПКА ЕС-УКРАЙНА

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието


Брюксел : ASP - A1E-3

с политическите групи

Делегация за връзки с Беларус


Страсбург : LOW - S4.4

Редовно заседание

Делегация за връзки с Иран


Страсбург : LOW - N3.2

Редовно заседание

Делегация за връзки с Япония


Страсбург : SDM - SDM-S1

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
39th EU-JAPAN INTERPARLIAMENTARY MEETING

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея


Страсбург : LOW - N3.2

Редовно заседание
Prep meeting 12th Ordinary Plenary Session

Делегация за връзки със Съединените американски щати


Страсбург : SDM - SDM-S1

Редовно заседание

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия


Брюксел : ASP - A1E-2

Редовно заседание

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова


Страсбург : SDM - SDM-S5

Редовно заседание
7th PAC meeting of the Delegation to the EU-Moldova Parlaimentary Association Committee (D-MD)

Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС


Страсбург : LOW - N3.2

Редовно заседание