График

Следващи заседания в Страсбург и Брюксел

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС


Страсбург : SDM - SDM-S5

Редовно заседание
Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA

2020 meetings calendar

18-02-2020 09:53

Calendars from previous years

13-01-2020 17:42