Документи за заседанията

DACP: Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

© EP
Европейският парламент съхранява всички документи от заседанията на тази делегация в електронен формат.

За да получите достъп до тези документи, трябва да изберете датата на съответното заседание. Наличните документи ще се появят като списък. В множество случаи на разположение се предоставят различни езикови версии.

След като отворите документа във Вашия браузър, можете да запазите файла или да го споделите по електронна поща.