Delegationsformandskonferencen er et politisk organ i Europa-Parlamentet, der løbende behandler alle spørgsmål vedrørende arbejdet i de interparlamentariske delegationer og delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg.

Delegationsformandskonferencens opgaver

Delegationsformandskonferencen kan rette henstillinger til Formandskonferencen om delegationernes arbejde.
Den udarbejder et udkast til den årlige kalender for møderne i de interparlamentariske delegationer og de blandede parlamentariske udvalg.
Præsidiet og Formandskonferencen kan overdrage Delegationsformandskonferencen visse opgaver.

Delegationsformandskonferencen

Delegationsformandskonferencen består af formænd for alle stående interparlamentariske delegationer. Den vælger en formand.

Medlemmer