Mødekalender

På grund af covid-19-pandemien har Europa-Parlamentets formand og dets politiske ledere ændret Parlamentets aktivitetskalender. Formålet hermed er at sætte Parlamentet i stand til at udøve sine kernefunktioner og samtidig opfylde sin forpligtelse til at passe på medlemmerne og personalet samt beskytte den offentlige sundhed.

Som følge heraf er de fleste møder og alle tjenesterejser for Parlamentets delegationer blevet aflyst eller udsat.

Når delegationerne kan genoptage deres normale aktiviteter, vil kalenderen på denne side indeholde oplysninger om disse.

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde
FJERNDELTAGELSE

Delegationen for Forbindelserne med Det Panafrikanske Parlament


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinært møde
Remote meeting

Delegationen for Forbindelserne med Iran


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde
REMOTE ACCESS

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinært møde
Remote Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA