Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Λόγω της πανδημίας COVID-19, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι πολιτικοί ηγέτες του έχουν τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου. Σκοπός είναι να μπορέσει το Κοινοβούλιο να ασκεί τα βασικά του καθήκοντα, ενώ παράλληλα θα συμμορφώνεται με το καθήκον της μέριμνας για τους βουλευτές του και το προσωπικό του και θα προστατεύει τη δημόσια υγεία.

Ως εκ τούτου, έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί οι περισσότερες συνεδριάσεις και όλες οι αποστολές των αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου.

Λεπτομέρειες από το χρονοδιάγραμμα της παρούσας σελίδας θα κοινοποιηθούν, όταν οι αντιπροσωπείες μπορέσουν να αναλάβουν εκ νέου τις συνήθεις δραστηριότητές τους.

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας


Βρυξέλλες : ASP - A5G-3

Τακτική συνεδρίαση
REMOTE PARTICIPATION


Βρυξέλλες : ASP - A5G-3

Τακτική συνεδρίαση
REMOTE PARTICIPATION

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση
REMOTE participation

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση
REMOTE ACCESS

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση
Remote Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA