Χρονοδιάγραμμα

Επόμενες συνεδριάσεις στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες

Καμία επιβεβαιωμένη συνεδρίαση

2020 Calendar meetings modification

27-04-2020 12:06

Due to the epidemic of COVID-19), the President of the European Parliament and Parliament's political leaders have modified Parliament's calendar of activities for the next weeks. The aim is to enable Parliament to exercise its core functions, while providing duty of care for its Members and staff, and protecting public health.

As a result, various meetings and activities due to take place on Parliament's premises, including those organised by the delegations, have been cancelled or postponed.

The Delegation will resume its meetings as soon as the European Parliament returns to its normal calendar of activities.