Χρονοδιάγραμμα

Επόμενες συνεδριάσεις στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες

Καμία επιβεβαιωμένη συνεδρίαση

Next DCAM visit to Central America

07-02-2020 10:07
The next visit of the EP's Delegation for relations with the countries of Central America (DCAM) will take place in El Salvador and Honduras from 23 to 28 February 2020.
The preparatory meeting of this visit will be held on Wednesday 12 February from 15.00 to 16.00 In Strasbourg, room LOW S 4.4