Χρονοδιάγραμμα

Επόμενες συνεδριάσεις στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες

Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)


Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

Τακτική συνεδρίαση
54th EEA Joint Parliamentary Committee meeting - REMOTE participation

Planned meetings 2020 second semester

  • 29 September - Delegation meeting ahead of the EU-Switzerland IPM (In Camera, Webex)
  • 9 October - 39th EU-Switzerland IPM (Webex)
  • 29 October - 35th EU-Norway IPM (Webex)
  • 9 November - 13th EU-Iceland JPC
  • 16 November - 54th EEA JPC (Interactio)

Calendar 2020 (1st semester)

The draft calendar of activities for 2020 first semester is available below in pdf for 2020.