Veuillez remplir ce champ

Delegatsioonide liigid

Kõik Euroopa Parlamendi delegatsioonid hoiavad suhteid teiste riikide, piirkondade ja organisatsioonide parlamentide liikmetega. Kuidas ja kus nad kokku saavad, sõltub delegatsiooni liigist.

Parlamentaarsed assambleed

Mõned delegatsioonid osalevad parlamentaarsetel assambleedel, s.t korrapärastel ametlikel kohtumistel, kus tulevad kokku valitud esindajad mitmest parlamendist. Nendel assambleedel on Euroopa Parlamendi delegatsioon ainult üks mitmest.

Enamikul juhtudel on Euroopa Parlamendi delegatsioon assambleel suurim üksikdelegatsioon ning EP (Euroopa Parlamendi) liikmed moodustavad umbes poole delegaatide koguarvust. Mõnel üksikul juhul on Euroopa Parlamendi esindajad delegaatide koguhulgas ka vähemuses.

Praegu osaleb Euroopa Parlamendi 44 delegatsioonist 5 parlamentaarsetel assambleedel. Näiteks võib tuua delegatsiooni NATO parlamentaarses assamblees (lühend DNAT) ning delegatsiooni Euroopa - Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees (DLAT).

Parlamentidevahelised komisjonid

Euroopa Parlamendi delegatsioonid parlamentidevahelistes komisjonides kohtuvad oma kolleegidega korrapärastel ametlikel koosolekutel. Enamik parlamentidevahelistest komisjonidest on kahepoolsed: need hõlmavad lisaks Euroopa Parlamendile veel üht delegatsiooni, tavaliselt ühest riigist.

Sõltuvalt paljudest teguritest võivad parlamentidevahelised komisjonid olla parlamentaarsed assotsieerimiskomiteed, parlamentaarsed koostöökomisjonid, parlamentaarsed ühiskomisjonid või stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomiteed.

Kõik need komisjonid ja komiteed on loodud kahepoolsete kokkulepetega ELi ja partnerite vahel. Koosolekutel järgitakse kindlat kodukorda.

Euroopa Parlamendil on praegu 15 delegatsiooni, kes osalevad 23 parlamentaarses komisjonis. Näiteks võib tuua delegatsiooni ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis (D-MX) ning delegatsiooni ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees (D-UA).

Muud parlamentidevahelised delegatsioonid

Valdav osa delegatsioone keskendub suhetele teise riigiga või mõnikord terve riikide rühmaga.

Need delegatsioonid kohtuvad oma kolleegidega korralistel parlamentidevahelistel kohtumistel. Kohtumiste sagedus võib varieeruda sõltuvalt mõlema partneri ajakavadest ja muudest kohustustest. Nende kohtumiste jaoks puuduvad eraldi eeskirjad, kuid järgitakse Euroopa Parlamendi delegatsioonidele kehtivaid üldsätteid.

Enamik Euroopa Parlamendi delegatsioone - umbes 25 kokku 44-st - kuulub sellesse parlamentidevaheliste delegatsioonide kategooriasse. Näiteks võib tuua delegatsiooni Jaapaniga suhtlemiseks (D-JP) ja delegatsiooni Kanadaga suhtlemiseks (D-CA).