Veuillez remplir ce champ

Delegatsioonide juhtide konverentsi esimehe tervitussõnum

Lugupeetud parlamendiliikmed, partnerid ja sõbrad

Euroopa Liidu väärtused ja juhtmõtted on eeskujuks kogu maailmale. Me oleme ühinenud, et kaitsta rahumeelset, õiglast, kaasavat ja reeglipärast maailmakorda.

Euroopa Liidu kodanike valitud esindajatena on Euroopa Parlamendi liikmete kohus teha oma valijate hääl rahvusvahelisel tasandil kuuldavaks, kajastades meie väärtusi ja strateegilisi huve.

Delegatsioonide kanda on dialoog meie partneritega kolmandate riikide seas, et saavutada üldine rahu ja heaolu, ning seda eelkõige demokraatia tugevdamise ja inimõiguste austamise kaudu.

Olen veendunud, et parlamentaarsel diplomaatial on tähtis roll - järjekindlalt ja usaldusväärselt toetada Euroopa välispoliitika eesmärkide kujundamist ja järgimist.

Sellest rubriigist leiate meie kohta lisateavet. Siin saab tutvuda meie ülesande ja ajalooga, siit leiab ülevaated viimastest kohtumistest Brüsselis ja Strasbourgis ning välislähetustest, samuti edasise tegevuse ajakava ja parlamendi tähtsamad resolutsioonid meie töövaldkonna kohta.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Delegatsioonide juhtide konverentsi esimees
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg

Järgmised koosolekud

Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks


Brüssel : ASP - A5G-2

Korraline koosolek

Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks


Brüssel : ASP - A1E-1

Korraline koosolek
DELEGATSIOON ELI–KASAHSTANI, ELI–KÕRGÕZSTANI, ELI–USBEKISTANI JA ELI–TADŽIKISTANI PARLAMENTAARSETES KOOSTÖÖKOMISJONIDES NING TÜRKMENISTANI JA MONGOOLIAGA SUHTLEMISEKS: KORRALINE KOOSOLEK

Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks


Brüssel : ASP - A5E-2

Korraline koosolek
Meeting of Delegation for Relations with the Mashreq Countries

Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees


Brüssel : PHS - P4B001

Korraline koosolek
Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA