Veuillez remplir ce champ

Delegatsioonide juhtide konverentsi esimehe tervitussõnum

Lugupeetud parlamendiliikmed, partnerid ja sõbrad

Euroopa Liidu väärtused ja juhtmõtted on eeskujuks kogu maailmale. Me oleme ühinenud, et kaitsta rahumeelset, õiglast, kaasavat ja reeglipärast maailmakorda.

Euroopa Liidu kodanike valitud esindajatena on Euroopa Parlamendi liikmete kohus teha oma valijate hääl rahvusvahelisel tasandil kuuldavaks, kajastades meie väärtusi ja strateegilisi huve.

Delegatsioonide kanda on dialoog meie partneritega kolmandate riikide seas, et saavutada üldine rahu ja heaolu, ning seda eelkõige demokraatia tugevdamise ja inimõiguste austamise kaudu.

Olen veendunud, et parlamentaarsel diplomaatial on tähtis roll - järjekindlalt ja usaldusväärselt toetada Euroopa välispoliitika eesmärkide kujundamist ja järgimist.

Sellest rubriigist leiate meie kohta lisateavet. Siin saab tutvuda meie ülesande ja ajalooga, siit leiab ülevaated viimastest kohtumistest Brüsselis ja Strasbourgis ning välislähetustest, samuti edasise tegevuse ajakava ja parlamendi tähtsamad resolutsioonid meie töövaldkonna kohta.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Delegatsioonide juhtide konverentsi esimees
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg

Järgmised koosolekud

Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks


Brüssel : ASP - A1E-1

EP LIIKMEGA
ÜLEAAFRIKALISE PARLAMENDIGA SUHTLEMISE DELEGATSIOONI KOOSOLEK

Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks


Brüssel : PHS - P6B054

Korraline koosolek
INDIAGA SUHTLEMISE DELEGATSIOONI KORRALINE KOOSOLEK

Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks


Brüssel : PHS - P4B001

Korraline koosolek
AFGANISTANIGA SUHTLEMISE DELEGATSIOONI KORRALINE KOOSOLEK

Delegatsioon ELi – Põhja-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis


Brüssel : ASP - A5E-2

Korraline koosolek
DELEGATSIOON ELI JA PÕHJA-MAKEDOONIA PARLAMENTAARSEL ÜHISKOHTUMISEL