Valtuuskuntien puheenjohtajakokous

Valtuuskuntien puheenjohtajakokous (Conference of Delegation Chairs, CDC) on Euroopan parlamentin poliittinen elin, joka koordinoi 44:n pysyvän valtuuskunnan toimintaa.

Puheenjohtajakokous varmistaa, että valtuuskunnat työskentelevät tehokkaasti ja sovittavat toimintansa yhteen parlamentin muiden elinten ja yksiköiden kanssa. Se keskustelee säännöllisissä kokouksissaan valtuuskunnille yhteisistä ongelmista ja haasteista.

Kokoonpano ja puheenjohtaja

Valtuuskuntien puheenjohtajakokouksen jäseniä ovat parlamentin 44:n pysyvän valtuuskunnan sekä kolmen kansainvälisistä suhteista vastaavan valiokunnan (AFET, DEVE ja INTA) puheenjohtajat.

Yksi 44:stä valtuuskuntien puheenjohtajasta valitaan puheenjohtajakokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtajan toimikausi kestää kaksi ja puoli vuotta eli puolet Euroopan parlamentin viisivuotisesta vaalikaudesta.

Kokousaikataulu

Valtuuskuntien puheenjohtajakokouksen kokoukset pidetään yleensä Strasbourgin istuntojaksojen aikana tiistaisin.

Kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajakokous laatii valtuuskuntien kokouksia koskevan seuraavan puolivuotissuunnitelman. Suunnitelmassa otetaan huomioon AFET-, INTA- ja DEVE-valiokuntien näkemykset.

Valtuuskuntien puheenjohtajakokous suunnittelee kokousaikataulunsa yhdessä valiokunnista vastaavan rinnakkaisen elimen, valiokuntien puheenjohtajakokouksen kanssa. Näin varmistetaan, että valiokuntien ja valtuuskuntien aikataulut täydentävät toisiaan ja että ne eivät ole ristiriidassa parlamentin yleisen aikataulun kanssa.

Aikataulussa otetaan huomioon myös tuleva demokratiaa ja ihmisoikeuksia EU:n ulkopuolella tukeva toiminta.

Parlamentin puheenjohtajakokous, johon kuuluvat Euroopan parlamentin puhemies ja poliittisten ryhmien puheenjohtajat, hyväksyy valtuuskuntien aikataulusuunnitelman.

Koordinointitehtävät

Valtuuskuntien puheenjohtajakokous koordinoi toimintaansa muiden parlamentin poliittisten elinten kanssa myös muissa asioissa kuin aikataulukysymyksissä.

Se antaa parlamentin puheenjohtajakokoukselle valtuuskuntatyötä koskevia suosituksia.

Parlamentin puhemiehistö - poliittinen elin, joka koostuu parlamentin puhemiehestä ja varapuhemiehistä - voi toisinaan pyytää valtuuskuntien puheenjohtajakokousta hoitamaan tiettyjä tehtäviä.

Valtuuskuntien puheenjohtajakokous edistää parhaita käytäntöjä näiden eri elinten toiminnassa ja hyväksyy valtuuskuntien toimintaa koskevia yhteisiä menettelytapoja ja ohjeita.

Yhteistyö valiokuntien kanssa varmistaa, että parlamentin valiokunnat ja valtuuskunnat noudattavat yhdenmukaista linjaa. Tämä puolestaan tehostaa parlamentin panosta EU:n ulkopolitiikassa.

Jäsenet