Kokouskalenteri

Covid-19-pandemian vuoksi Euroopan parlamentin puhemies ja sen poliittiset johtajat ovat muuttaneet parlamentin toimintakalenteria. Parlamentin keskeiset tehtävät pyritään turvaamaan niin, että samalla pidetään asianmukaisella tavalla huolta parlamentin jäsenistä ja henkilöstöstä ja suojellaan kansanterveyttä.

Tämän seurauksena useimmat parlamentin valtuuskuntien kokoukset ja kaikki valtuuskuntamatkat on peruutettu tai siirretty myöhempään ajankohtaan.

Kun valtuuskuntien toiminta taas palautuu normaaliksi, tällä sivulla olevassa kalenterissa annetaan tarkempia tietoja.

Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta


Brussels : ASP - A5G-3

Sääntömääräinen kokous
ETÄOSALLISTUMINEN


Brussels : ASP - A5G-3

Sääntömääräinen kokous
ETÄOSALLISTUMINEN

Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta


Brussels : ASP - A1G-3

Sääntömääräinen kokous
REMOTE participation

Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta


Brussels : ASP - A1G-3

Sääntömääräinen kokous
REMOTE ACCESS

Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa


Brussels : JAN - 4Q2

Sääntömääräinen kokous
Remote Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA