Veuillez remplir ce champ

Cineálacha toscaireachtaí

Bíonn toscaireachtaí Pharlaimint na hEorpa ar fad ag plé le parlaiminteoirí i dtíortha, i réigiúin agus in eagraíochtaí eile. Ach bíonn an chaoi agus an áit a mbuaileann siad le chéile ag brath ar cén cineál toscaireachta iad.

Na tionóil pharlaiminteacha

Bíonn grúpa toscaireachtaí amháin rannpháirteach i dtionóil pharlaiminteacha - cruinnithe foirmiúla rialta ina dtagann ionadaithe tofa ó roinnt parlaimintí le chéile. Níl i dtoscaireacht Pharlaimint na hEorpa ach ceann amháin de roinnt toscaireachtaí éagsúla a bhíonn i láthair ag na cruinnithe sin.

Is iondúil gurb í toscaireacht Pharlaimint na hEorpa an toscaireacht aonair is mó sa tionól agus gurb ionann líon na FPEnna agus thart ar leath de líon iomlán na dtoscairí atá i láthair. I roinn tionóil pharlaiminteacha, áfach, is mionlach iad ionadaithe Pharlaimint na hEorpa.

Faoi láthair, tá 5 thoscaireacht de 44 thoscaireacht na Parlaiminte rannpháirteach i dtionóil pharlaiminteacha. Is samplaí iad an Toscaireacht chun Thionól Parlaiminteach ECAT (Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh, arb é DNAT an leagan giorraithe de), agus an Toscaireacht chun Thionól Parlaiminteach Eora-Mheiriceá Laidinigh (DLAT).

Na coistí idirpharlaiminteacha

Buaileann toscaireachtaí Pharlaimint na hEorpa chun na gcoistí idirpharlaiminteacha lena gcomhghleacaithe i gcruinnithe foirmiúla rialta. Is coistí déthaobhacha an chuid is mó de na coistí idirpharlaiminteacha sin: is é a bhíonn iontu ná Parlaimint na hEorpa agus toscaireacht amháin eile, ó thír aonair go hiondúil.

Féadfar 'Coistí Parlaiminteacha Comhlachais', 'Coistí um Chomhar Parlaiminteach', 'Comhchoistí Parlaiminteacha' nó 'Coistí Parlaiminteacha Cobhsaíochta agus Comhlachais' a thabhairt ar choistí idirpharlaiminteacha, ag brath ar roinnt tosca.

Le comhaontuithe déthaobhacha idir AE agus tír chomhpháirtíochta nó réigiún comhpháirtíochta a bhunaítear na coistí sin ar fad. Cloítear le rialacha nós imeachta dochta sna cruinnithe.

Tá 15 thoscaireacht ag Parlaimint na hEorpa faoi láthair atá rannpháirteach in 23 choiste idirpharlaiminteacha. Is samplaí iad an Toscaireacht chun Chomhchoiste Parlaiminteach AE-Mheicsiceo (D-MX) agus an Toscaireacht chun Choiste Parlaiminteach Comhlachais AE-na hÚcráine (D-UA).

Toscaireachtaí idirpharlaiminteacha eile

Díríonn an grúpa is mó toscaireachtaí ar an gcaidreamh le tír eile, nó uaireanta le grúpa tíortha.

Buaileann comhaltaí na dtoscaireachtaí sin lena gcomhreachtóirí i ngnáthchruinnithe idirpharlaiminteacha. Bíonn minicíocht na gcruinnithe sin ag brath ar sceidil an dá chomhpháirtí agus iad a bheith ar fáil. Níl a gcuid rialacha féin ag na cruinnithe sin, cé go gcloíonn siad leis na forálacha ginearálta maidir le toscaireachtaí a bhunaigh Parlaimint na hEorpa.

Tagann an chuid is mó de thoscaireachtaí na Parlaiminte - thart ar 25 thoscaireacht as 44 thoscaireacht san iomlán - faoi chatagóir sin na dtoscaireachtaí idirpharlaiminteacha. Dhá shampla is ea an Toscaireacht don chaidreamh leis an tSeapáin (D-JP) agus an Toscaireacht don chaidreamh le Ceanada (D-CA).