Veuillez remplir ce champ

Teachtaireacht fáilte ó Chathaoirleach Chomhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí

A Chomhaltaí, a chomhpháirtithe agus a chairde,

Is eiseamláir é AE de bharr a chuid luachanna agus a chuid treoirphrionsabal agus táimid aontaithe lena chéile chun cosaint a thabhairt d'ord domhanda atá síochánta, cothrom, cuimsitheach agus bunaithe ar rialacha.

Mar ionadaithe tofa, tá Feisirí PE tiomanta do ghuth shaoránaigh an AE a bheith le cloisteáil go hidirnáisiúnta, agus ár luachanna agus leasa straitéiseacha á léiriú.

Agus is trí bhíthin obair na dtoscaireachtaí a thugaimid faoi idirphlé lenár gcomhpháirtithe ó thríú tíortha, chun rathúnas comhroinnte agus síocháin a lorg dár saoránaigh, go háirithe trí neartú an Daonlathais agus urraim do Chearta an Duine.

Tá mé cinnte dearfach den ról tábhachtach atá ag an taidhleoireacht pharlaiminteach le cúnamh maidir le múnlú agus tabhairt faoi chuspóirí na mbeartas seachtrach Eorpach le comhleanúnachas agus creidiúnacht iomlán.

Ar na leathanaigh sa roinn seo, gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoina raibh ar bun againn: ár misean, ár stair agus cuntais ar ár gcruinnithe is déanaí sa Bhruiséil agus in Strasbourg, chomh maith lenár misin sheachtracha, ár bhféilire do ghníomhaíochtaí an todhchaí agus rúin thábhachtacha ón bParlaimint sa réimse seo dár gcuid oibre.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Cathaoirleach, Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí
9ú téarma parlaiminteach

Na chéad chruinnithe eile

An Toscaireacht don chomhar ó Thuaidh agus don chaidreamh leis an Eilvéis agus leis an Iorua, agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Íoslainn agus chun Comhchoiste Parlaiminteach an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE)


an Bhruiséal : ASP - A1E-1

leis an bhFeisre
11Ú CI IDIR AE AGUS AN CHOMHAIRLE NORDACH THIAR

An Toscaireacht don chaidreamh leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin agus leis an gCosaiv


an Bhruiséal : ASP - A1E-2

Gnáthchruinniú

An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais idir AE agus an Albáin


an Bhruiséal : PHS - P6B054

Gnáthchruinniú

An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na Magraibe agus le hAontas na Magraibe Arabaí, lena n-áirítear Comhchoistí Parlaiminteacha idir AE agus Maracó, idir AE agus an Túinéis, agus idir AE agus an Ailgéir


an Bhruiséal : ASP - A1E-2

leis an bhFeisre