Veuillez remplir ce champ

Teachtaireacht fáilte ó Chathaoirleach Chomhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí

A Chomhaltaí, a chomhpháirtithe agus a chairde,

Is eiseamláir é AE de bharr a chuid luachanna agus a chuid treoirphrionsabal agus táimid aontaithe lena chéile chun cosaint a thabhairt d'ord domhanda atá síochánta, cothrom, cuimsitheach agus bunaithe ar rialacha.

Mar ionadaithe tofa, tá Feisirí PE tiomanta do ghuth shaoránaigh an AE a bheith le cloisteáil go hidirnáisiúnta, agus ár luachanna agus leasa straitéiseacha á léiriú.

Agus is trí bhíthin obair na dtoscaireachtaí a thugaimid faoi idirphlé lenár gcomhpháirtithe ó thríú tíortha, chun rathúnas comhroinnte agus síocháin a lorg dár saoránaigh, go háirithe trí neartú an Daonlathais agus urraim do Chearta an Duine.

Tá mé cinnte dearfach den ról tábhachtach atá ag an taidhleoireacht pharlaiminteach le cúnamh maidir le múnlú agus tabhairt faoi chuspóirí na mbeartas seachtrach Eorpach le comhleanúnachas agus creidiúnacht iomlán.

Ar na leathanaigh sa roinn seo, gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoina raibh ar bun againn: ár misean, ár stair agus cuntais ar ár gcruinnithe is déanaí sa Bhruiséil agus in Strasbourg, chomh maith lenár misin sheachtracha, ár bhféilire do ghníomhaíochtaí an todhchaí agus rúin thábhachtacha ón bParlaimint sa réimse seo dár gcuid oibre.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Cathaoirleach, Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí
9ú téarma parlaiminteach

Na chéad chruinnithe eile

An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha Mheiriceá Láir


an Bhruiséal : ASP - A5G-2

Gnáthchruinniú

An Toscaireacht chun na gCoistí um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus an Chasacstáin, idir AE agus an Chirgeastáin, idir AE agus an Úisbéiceastáin agus idir AE agus an Táidsíceastáin, agus don chaidreamh leis an Tuircméanastáin agus leis an Mongóil


an Bhruiséal : ASP - A1E-1

Gnáthchruinniú
GNÁTHCHRUINNIÚ DEN TOSCAIREACHT CHUN NA GCOISTÍ UM CHOMHAR PARLAIMINTEACH IDIR AE AGUS AN CHASACSTÁIN, IDIR AE AGUS AN CHIRGEASTÁIN, IDIR AE AGUS AN ÚISBÉICEASTÁIN AGUS IDIR AE AGUS AN TÁIDSÍCEASTÁIN, AGUS DON CHAIDREAMH LEIS AN TUIRCMÉANASTÁIN AGUS LEIS AN MONGÓIL

An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na Maisreice


an Bhruiséal : ASP - A5E-2

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DEN TOSCAIREACHT DON CHAIDREAMH LE TÍORTHA NA MAISREICE

An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE


an Bhruiséal : PHS - P4B001

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DEN TOSCAIREACHT CHUIG CP ACC-AE