Veuillez remplir ce champ

Delegacijų tipai

Visos Europos Parlamento delegacijos palaiko ryšius su kitų šalių parlamentų, regionų ir organizacijų nariais, tačiau tai, kaip ir kur jos rengia susitikimus, priklauso nuo delegacijos tipo.

Parlamentinės asamblėjos

Viena delegacijų grupė dalyvauja parlamentinėse asamblėjose, t. y. įprastuose oficialiuose susitikimuose, suburiančiuose išrinktus kelių parlamentų atstovus. Europos Parlamento delegacija yra tik viena iš kelių delegacijų šiose asamblėjose.

Daugeliu atvejų Europos Parlamento delegacija yra didžiausia delegacija asamblėjoje - EP narių skaičius siekia apie pusę visų delegacijų narių. Keliais atvejais Europos Parlamento atstovai sudaro mažumą visų delegacijų narių.

Šiuo metu parlamentinėse asamblėjose dalyvauja 5 iš 44 Europos Parlamento delegacijų, pvz., Delegacija ryšiams su NATO parlamentine asamblėja ar Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinėje asamblėjoje.

Tarpparlamentiniai komitetai

Europos Parlamento delegacijos tarpparlamentiniuose komitetuose per reguliariai rengiamus oficialius posėdžius susitinka su savo kolegomis iš kitų parlamentų. Dauguma šių tarpparlamentinių komitetų yra dvišaliai: juose dalyvauja Europos Parlamentas ir kita delegacija, kuri paprastai yra iš vienos šalies.

Tarpparlamentiniai komitetai gali būti vadinami parlamentiniais asociacijos komitetais, parlamentinio bendradarbiavimo komitetais, jungtiniais parlamentiniais komitetais arba stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniais komitetais. Tai priklauso nuo kelių veiksnių.

Visi šie komitetai buvo įsteigti pagal dvišalius ES ir šalies partnerės susitarimus. Posėdžiai vyksta laikantis griežtų darbo tvarkos taisyklių.

Šiuo metu Europos Parlamentas turi 15 delegacijų, kurios dalyvauja 23 parlamentiniuose komitetuose, pvz., Delegaciją ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete ar Delegaciją ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete.

Kitos tarpparlamentinės delegacijos

Dauguma delegacijų dėmesį skiria ryšiams su kita šalimi arba kartais su šalių grupe.

Šios delegacijos susitinka su kitų parlamentų nariais per įprastus tarpparlamentinius susitikimus. Susitikimų dažnumas priklauso nuo abiejų partnerių veiklos kalendoriaus. Šiems susitikimams nėra taikomos atskiros taisyklės, tačiau juose laikomasi Europos Parlamento patvirtintų bendrų delegacijoms skirtų nuostatų.

Dauguma Europos Parlamento delegacijų - apie 25 iš 44 - patenka į šią tarpparlamentinių delegacijų kategoriją. Du pavyzdžiai yra Delegacija ryšiams su Japonija ir Delegacija ryšiams su Kanada.