Please fill this field

Posėdžių tvarkaraštis

Dėl COVID-19 m. pandemijos Europos Parlamento Pirmininkas ir politiniai lyderiai pakeitė Parlamento veiklos kalendorių. Taip siekiama sudaryti galimybes Parlamentui atlikti savo svarbiausias funkcijas, kartu vykdant pareigą pasirūpinti jo nariais ir darbuotojais bei siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą.

Dėl to dauguma posėdžių ir visi Parlamento delegacijų vizitai buvo atšaukti arba atidėti.

Kai delegacijos galės tęsti savo įprastą veiklą, išsamesnė informacija bus nurodyta šiame puslapyje pateikiamame kalendoriuje.

Patvirtintų posėdžių nėra