Please fill this field

Posėdžių tvarkaraštis

Dėl COVID-19 m. pandemijos Europos Parlamento Pirmininkas ir politiniai lyderiai pakeitė Parlamento veiklos kalendorių. Taip siekiama sudaryti galimybes Parlamentui atlikti savo svarbiausias funkcijas, kartu vykdant pareigą pasirūpinti jo nariais ir darbuotojais bei siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą.

Dėl to dauguma posėdžių ir visi Parlamento delegacijų vizitai buvo atšaukti arba atidėti.

Kai delegacijos galės tęsti savo įprastą veiklą, išsamesnė informacija bus nurodyta šiame puslapyje pateikiamame kalendoriuje.

Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika


Briuselis : ASP - A5G-3

Eilinis posėdis
DALYVAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU


Briuselis : ASP - A5G-3

Eilinis posėdis

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis

Delegacija ryšiams su Iranu


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis
NUOTOLINĖ PRIEIGA

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis
DELEGACIJOS AKR IR ES JUNGTINĖJE PARLAMENTINĖJE ASAMBLĖJOJE POSĖDIS DALYVAUJANT NUOTOLINIU BŪDU