Please fill this field

Posėdžių tvarkaraštis

Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete


Briuselis : ASP - A3E-2

su Europos Parlamento nariu
PARENGIAMASIS POSĖDIS PRIEŠ 27-ĄJĮ ES IR ČILĖS JUNGTINIO PARLAMENTINIO KOMITETO SUSITIKIMĄ

Delegacija ryšiams su Kanada


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis
DELEGACIJOS RYŠIAMS SU KANADA EILINIS POSĖDIS. NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis


Briuselis : ASP - A3G-3

Neeilinis posėdis
Extraordinary meeting REMOTE participation

Delegacija CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete


Briuselis : JAN - 6Q1

Neeilinis posėdis
Remote participation

Delegacija bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis
54th EEA Joint Parliamentary Committee meeting - REMOTE participation