Delegāciju saraksts pēc veida

Apvienotās parlamentārās komitejas
Citas parlamentu sadarbības delegācijas