Kalendarju tal-laqgħat

Minħabba l-pandemija tal-COVID-19, il-President u l-mexxejja politiċi tal-Parlament Ewropew, immodifikaw il-kalendarju tal-attivitajiet tal-Parlament. L-għan huwa li l-Parlament ikun jista' jeżerċita l-funzjonijiet ewlenin tiegħu, fl-istess waqt li jaqdi d-dmir tiegħu li jibża' għal saħħet il-Membri u l-persunal tiegħu, u jipproteġi s-saħħa pubblika.

Minħabba f'hekk, il-biċċa l-kbira tal-laqgħat u l-missjonijiet kollha tad-delegazzjonijiet tal-Parlament ġew ikkanċellati jew posposti.

Meta d-delegazzjonijiet ikunu jistgħu jerġgħu jibdew l-attivitajiet normali tagħhom, il-kalendarju fuq din il-paġna se jipprovdi d-dettalji pertinenti.

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova


Brussell : ASP - A3G-3

Laqgħa ordinarja
EU-Moldova PAC meeting - remote participation