Veuillez remplir ce champ

Soorten delegaties

Alle delegaties van het Europees Parlement onderhouden contacten met parlementsleden in andere landen, regio's en organisaties. Hoe en wanneer zij bijeenkomen hangt echter af van het soort delegatie.

Parlementaire vergaderingen

Bepaalde delegaties nemen deel aan "parlementaire vergaderingen" - regelmatige, formele bijeenkomsten waar gekozen vertegenwoordigers van verschillende parlementen samenkomen. De delegatie van het Europees Parlement is op deze bijeenkomsten slechts een van de vele delegaties.

In de meeste gevallen is de delegatie van het Europees Parlement de grootste delegatie in de vergadering en maken de Europarlementariërs ongeveer de helft van het totale aantal vertegenwoordigers uit. In een paar gevallen vormen de vertegenwoordigers van het Europees Parlement een minderheid van het totale aantal vertegenwoordigers.

Momenteel nemen 5 van de 44 delegaties van het Europees Parlement deel aan parlementaire vergaderingen. Het gaat onder meer om de Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO (afgekort tot DNAT) en de Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering (DLAT).

Interparlementaire commissies

De delegaties van het Europees Parlement in parlementaire commissies of comités ontmoeten hun tegenhangers tijdens regelmatige formele bijeenkomsten. De meeste van deze interparlementaire commissies en comités zijn bilateraal: naast het Europees Parlement tellen zijn slechts een andere delegatie, meestal van een enkel land.

Afhankelijk van een aantal factoren worden deze organen "Parlementair Associatiecomité", "Parlementaire Samenwerkingscommissie", "Gemengde Parlementaire Commissie" of "Stabilisatie- en Associatiecomité" genoemd.

Al deze commissies en comités zijn opgericht bij bilaterale overeenkomsten tussen de EU en het partnerland. Bij de bijeenkomsten geldt een strikt intern reglement.

Het Europees Parlement heeft momenteel 15 delegaties die aan 23 parlementaire commissies of comités deelnemen. Het gaat onder meer om de Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico (D-MX) en de Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne (D-UA).

Andere interparlementaire delegaties

De meeste delegaties van het Europees Parlement zijn delegaties "voor de betrekkingen met" een ander land, of soms een groep landen.

Deze delegaties ontmoeten hun medewetgevers in gewone "interparlementaire bijeenkomsten". Hoe vaak deze bijeenkomsten plaatsvinden hangt af van het vergaderrooster en de beschikbaarheid van beide partners. Er bestaat geen specifiek reglement voor deze bijeenkomsten, maar zij vallen wel onder de algemene bepalingen inzake de werkzaamheden van de delegaties die door het Europees Parlement zijn vastgesteld.

De meeste delegaties van het Europees Parlement - 25 op een totaal van 44 - behoren tot de categorie van de interparlementaire delegaties. Twee voorbeelden zijn de Delegatie voor de betrekkingen met Japan (D-JP) en de Delegatie voor de betrekkingen met Canada (D-CA).