Vergaderrooster

Vanwege de COVID-19-pandemie hebben de Voorzitter en de politieke leiders van het Europees Parlement het vergaderrooster van het Parlement gewijzigd. Met dit aangepaste rooster wil het Parlement zijn belangrijkste werkzaamheden blijven uitvoeren en tegelijkertijd de EP-leden, het personeel en de volksgezondheid zo veel mogelijk beschermen.

Als gevolg daarvan zijn de meeste vergaderingen en alle werkbezoeken van de delegaties van het Parlement geannuleerd of uitgesteld.

Wanneer de delegaties hun normale activiteiten weer kunnen hervatten, zal het vergaderrooster op deze pagina worden geactualiseerd.

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinary meeting
REMOTE participation

Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinary meeting
Remote meeting

Delegatie voor de betrekkingen met Iran


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinary meeting
REMOTE ACCESS

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinary meeting
Remote Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA