Veuillez remplir ce champ

Welkomstbericht van de voorzitter van de Conferentie van delegatievoorzitters

Beste leden, partners en vrienden,

De EU is een mondiale referentie vanwege haar waarden en leidende beginselen. We zetten ons samen in om een vreedzame, eerlijke, inclusieve en op regels gebaseerde wereldorde te verdedigen.

Als verkozen vertegenwoordigers zijn de EP-leden vastbesloten om de stem van de EU burgers internationaal te laten horen, en zo onze waarden en strategische belangen te weerspiegelen.

Via het werk van de delegaties zetten we de dialoog voort met onze partners uit derde landen om gedeelde welvaart en vrede na te streven voor onze burgers, voornamelijk door de versterking van de democratie en de eerbiediging van de rechten van de mens.

Ik ben volledig overtuigd van de belangrijke rol van de parlementaire diplomatie om de doelstellingen van het Europese externe beleid met de grootst mogelijke samenhang en geloofwaardigheid na te streven en te helpen vormgeven.

Op deze pagina's vindt u nadere informatie over waar wij mee bezig zijn: onze missie, geschiedenis en verslagen van de recente vergaderingen in Brussel en Straatsburg, alsook onze externe werkbezoeken, onze kalender voor toekomstige activiteiten en belangrijke parlementaire resoluties op ons werkterrein.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Voorzitter van de Conferentie van delegatievoorzitters
Negende zittingsperiode

Volgende vergaderingen

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië


Brussels : ASP - A5E-2

Ordinary meeting
Delegation to the EU-North Macedonia Joint Parliamentary meeting

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië


Brussels : ASP - A5G-3

Buitengewone vergadering
13th EU-Mongolia Interparliamentary Meeting (IPM)

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU


Brussels : ASP - A5E-2

Ordinary meeting
Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA

Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU


Strasbourg : LOW - N3.2

Ordinary meeting


Strasbourg : LOW - N3.2

Ordinary meeting


Strasbourg : LOW - N3.2

Ordinary meeting