Rodzaje delegacji

Wszystkie delegacje Parlamentu Europejskiego nawiązują kontakty z parlamentarzystami z innych krajów, regionów i organizacji. Typ i miejsce spotkań zależy jednak od rodzaju delegacji.

Zgromadzenia parlamentarne

Jedna z grup delegacji uczestniczy w „zgromadzeniach parlamentów" - odbywających się regularnie, oficjalnych obradach, na których spotykają się wybrani w wyborach członkowie kilku parlamentów. Delegacja Parlamentu Europejskiego jest tylko jedną spośród obecnych tam grup.

Zazwyczaj delegacja Parlamentu Europejskiego jest najliczniejsza, a posłowie do Parlamentu Europejskiego stanowią około połowy wszystkich delegatów. Czasem zdarza się jednak, że przedstawiciele Parlamentu Europejskiego są w mniejszości.

Obecnie 5 z 44 delegacji Parlamentu Europejskiego bierze udział w zgromadzeniach parlamentów. Można wymienić tu na przykład Delegację do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO (w skrócie DNAT) czy Delegację do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (DLAT).

Komisje międzyparlamentarne

Delegacje Parlamentu Europejskiego do „komisji międzyparlamentarnych" regularnie spotykają swoich partnerów na oficjalnych posiedzeniach. Komisje te są w większości dwustronne: jedną stroną jest delegacja Parlamentu Europejskiego, a drugą - inna delegacja, zazwyczaj reprezentująca jeden kraj.

Komisje międzyparlamentarne mogą różnie się nazywać: „komisja parlamentarna stowarzyszenia", „komisja współpracy parlamentarnej", „wspólna komisja parlamentarna" lub „komitet stabilizacji i stowarzyszenia", a nazwa zależy od wielu czynników.

Wszystkie te komisje powołano na mocy umów dwustronnych między UE i krajami partnerskimi. Podczas posiedzeń ściśle przestrzega się „regulaminu".

Parlament Europejski ma obecnie 15 delegacji, które uczestniczą w pracach 23 komisji parlamentarnych. Jest to na przykład Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk (D-MX) orazDelegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina (D-UA).

Inne delegacje międzyparlamentarne

Najwięcej delegacji skupia się na stosunkach z innymi państwami lub grupą państw.

Delegacje tego typu spotykają się z partnerami na zwykłych „posiedzeniach międzyparlamentarnych". Ich częstotliwość może się zmieniać w zależności od grafików i dyspozycyjności obydwu stron. Posiedzenia te nie mają odrębnego regulaminu, ale delegaci nadal stosują się do ogólnych „postanowień wykonawczych" dla delegacji ustanowionych przez Parlament Europejski.

Do kategorii delegacji międzyparlamentarnych należy większość delegacji Parlamentu - około 25 z 44. Za przykład może posłużyć tu Delegacja do spraw stosunków z Japonią (D-JP) czy Delegacja do spraw stosunków z Kanadą (D-CA).