Kalendarz posiedzeń

W związku z pandemią COVID-19 przewodniczący Parlamentu Europejskiego i jego przywódcy polityczni zmodyfikowali kalendarz działalności Parlamentu. Ma to umożliwić Parlamentowi wykonywanie jego podstawowych funkcji przy jednoczesnym spełnieniu obowiązku dbania o posłów i pracowników oraz ochrony zdrowia publicznego.

W związku z tym odwołano lub przełożono większość posiedzeń i wszystkie wyjazdy delegacji Parlamentu.

W chwili gdy delegacje będą mogły wznowić normalną działalność, szczegóły zostaną podane w kalendarzu na tej stronie.

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
REMOTE participation

Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim


Bruksela : JAN - 6Q1

Posiedzenie zwyczajne

Delegacja do spraw stosunków z Iranem


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
REMOTE ACCESS

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne
Remote Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA