Veuillez remplir ce champ

Dokumenty z posiedzeń

Meeting of 19 December 2019, Strasbourg

The meeting included an exchange of views on the relations between the EU and the State of Israel, in the presence of H.E. Ambassador Emanuele Giaufret, Head of the Delegation of the European Union to the State of Israel.


D-IL: Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

© EP
Parlament Europejski przechowuje wszystkie dokumenty z posiedzeń tej delegacji online.

Aby uzyskać do nich dostęp, należy wybrać datę odnośnego posiedzenia. Wówczas wyświetli się lista dostępnych dokumentów. W wielu przypadkach dostępne są różne wersje językowe.

Po otwarciu dokumentu w przeglądarce plik można zachować lub przesłać go pocztą elektroniczną.