Calendarul reuniunilor

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile


Bruxelles : ASP - A3E-2

cu deputaţii din Parlamentul European
Preparatory meeting for the 27th meeting of the JPC EU-Chile

Delegația pentru relațiile cu Canada


Bruxelles : ASP - A3G-3

Reuniune ordinară
D-CA ordinary meeting REMOTE participation

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite


Bruxelles : ASP - A3G-3

Reuniune extraordinară
Extraordinary meeting REMOTE participation

Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune extraordinară
Remote participation

Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, precum și la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)


Bruxelles : ASP - A3G-3

Reuniune ordinară
54th EEA Joint Parliamentary Committee meeting - REMOTE participation