Veuillez remplir ce champ

Kalendár schôdzí

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou


Brusel : ASP - A1E-2

Riadna schôdza
RIADNA SCHÔDZA DELEGÁCIE PRE VZŤAHY S ČÍNSKOU ĽUDOVOU REPUBLIKOU

Delegácia pre vzťahy s Indiou


Brusel : ASP - A1E-1

Riadna schôdza

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko


Brusel : ASP - A3G-2

Prípravná schôdza
XXVII SPV EÚ-MEXIKO

Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky


Brusel : ASP - A5G-2

Riadna schôdza

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom


Brusel : ASP - A1E-1

Riadna schôdza
RIADNA SCHÔDZA DELEGÁCIE PRI PARLAMENTNÝCH VÝBOROCH PRE SPOLUPRÁCU EÚ-KAZACHSTAN, EÚ-KIRGIZSKO, EÚ-UZBEKISTAN A EU-TADŽIKISTAN A PRE VZŤAHY S TURKMÉNSKOM A MONGOLSKOM

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku


Brusel : ASP - A5E-2

Riadna schôdza
Meeting of Delegation for Relations with the Mashreq Countries

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ


Brusel : PHS - P4B001

Riadna schôdza
Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA

Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)


Štrasburg : SDM - SDM-S1

Riadna schôdza
DASE OMEE Ordinary meeting of the Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)


Štrasburg : SDM - SDM-S5

s poslancami EP
Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region (SCPAR) meeting

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko


Štrasburg : LOW - S4.1

Riadna schôdza
9th EU-Georgia PAC

Delegácia pre vzťahy s Kanadou


Štrasburg : LOW - S4.2

Riadna schôdza
Meeting of the delegation for relations with Canada

Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou


Štrasburg : LOW - S4.5

Riadna schôdza
D-ZA meeting