Please fill this field

Kalendár schôdzí

Predseda Európskeho parlamentu a jeho politickí lídri upravili kalendár činností Parlamentu v dôsledku pandémie COVID-19. Cieľom je umožniť Parlamentu vykonávať jeho základné funkcie pri dodržiavaní povinnosti starostlivosti o svojich poslancov a zamestnancov a ochrany verejného zdravia.

V dôsledku toho bola väčšina schôdzí a všetky služobné cesty delegácií Parlamentu zrušené alebo odložené.

Keď budú delegácie schopné obnoviť bežné činnosti, kalendár na tejto stránke poskytne podrobné informácie.

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom


Brusel : JAN - 6Q1

Riadna schôdza
SCHÔDZA NA DIAĽKU

Delegácia pre vzťahy s Iránom


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza
PRÍSTUP NA DIAĽKU

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ


Brusel : JAN - 4Q2

Riadna schôdza
SCHÔDZA NA DIAĽKU DELEGÁCIE PRI SPZ AKT-EÚ