Veuillez remplir ce champ

Kalendár schôdzí

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko


Brusel : ASP - A5E-2

Riadna schôdza
DELEGÁCIA NA SPOLOČNÚ PARLAMENTNÚ SCHÔDZU EÚ-SEVERNÉ MACEDÓNSKO

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom


Brusel : ASP - A5G-3

Mimoriadna schôdza
13. MEDZIPARLAMENTNÁ SCHÔDZA EÚ-MONGOLSKO (IPM)

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ


Brusel : ASP - A5E-2

Riadna schôdza
SCHÔDZA DELEGÁCIE PRI SPZ AKT-EÚ

Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ


Štrasburg : LOW - N3.2

Riadna schôdza
MONTÁŽ ZARIADENÍ NA VIDEOKONFERENCIU


Štrasburg : LOW - N3.2

Riadna schôdza


Štrasburg : LOW - N3.2

Riadna schôdza
DEMONTÁŽ ZARIADENÍ NA VIDEOKONFERENCIU

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko


Štrasburg : WIC - WIC200

Riadna schôdza


Štrasburg : WIC - WIC200

Riadna schôdza

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina


Štrasburg : SDM - SDM-S1

Riadna schôdza
10. ZASADNUTIE DELEGÁCIE PRI PARLAMENTNOM VÝBORE PRE PRIDRUŽENIE EÚ - UKRAJINA


Štrasburg : LOW - S4.5

Riadna schôdza
10. ZASADNUTIE DELEGÁCIE PRI PARLAMENTNOM VÝBORE PRE PRIDRUŽENIE EÚ-UKRAJINA

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko


Štrasburg : SDM - SDM-S5

Riadna schôdza
7. ZASADNUTIE DELEGÁCIE PRI PARLAMENTNOM VÝBORE PRE PRIDRUŽENIE EÚ - MOLDAVSKO


Štrasburg : SDM - SDM-S5

Riadna schôdza
7. ZASADNUTIE DELEGÁCIE PRI PARLAMENTNOM VÝBORE PRE PRIDRUŽENE EÚ-MOLDAVSKO (D-MD)

Delegácia pre vzťahy s Iránom


Štrasburg : LOW - S4.5

Riadna schôdza

Delegácia pre vzťahy s Kanadou


Štrasburg : LOW - S4.4

Riadna schôdza


null

Riadna schôdza

Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou


Štrasburg : LOW - S4.5

Riadna schôdza
SCHÔDZA D-ZA

Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom


Štrasburg : LOW - S4.2

Riadna schôdza
RIADNA SCHÔDZA DELEGÁCIE PRE VZŤAHY S AUSTRÁLIOU A NOVÝM ZÉLANDOM

Delegácia pre vzťahy s Izraelom


Štrasburg : LOW - S4.1

s poslancami EP
44. MEDZIPARLAMENTNÁ SCHÔDZA EP - KNESSET

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými


Štrasburg : SDM - SDM-S1

Riadna schôdza