Please fill this field

Kalendár schôdzí

Predseda Európskeho parlamentu a jeho politickí lídri upravili kalendár činností Parlamentu v dôsledku pandémie COVID-19. Cieľom je umožniť Parlamentu vykonávať jeho základné funkcie pri dodržiavaní povinnosti starostlivosti o svojich poslancov a zamestnancov a ochrany verejného zdravia.

V dôsledku toho bola väčšina schôdzí a všetky služobné cesty delegácií Parlamentu zrušené alebo odložené.

Keď budú delegácie schopné obnoviť bežné činnosti, kalendár na tejto stránke poskytne podrobné informácie.

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko


Brusel : ASP - A3G-3

Riadna schôdza
SCHÔDZA PARLAMENTNÉHO VÝBORU PRE PRIDRUŽENIE EÚ - MOLDAVSKO - ÚČASŤ NA DIAĽKU

Delegácia pre vzťahy s Izraelom


Brusel : ASP - A3E-2

Riadna schôdza
Semi remote meeting with guest speakers