Please fill this field

Konferenca predsednikov delegacij

Konferenca predsednikov delegacij je politično telo Evropskega parlamenta, ki usklajuje delo vseh 44 stalnih delegacij.

Poleg tega zagotavlja, da delegacije delujejo učinkovito in usklajeno z ostalimi strukturami Parlamenta. Na njenih rednih sejah potekajo razprave o vprašanjih in izzivih, s katerimi se soočajo delegacije.

Sestava in predsednik

Člani konference so predsedniki 44 stalnih delegacij Parlamenta in 3 odborov, ki delujejo na področju mednarodnih odnosov, Odbora za zunanje zadeve (AFET), Odbora za razvoj (DEVE) in Odbora za mednarodno trgovino (INTA).

Eden izmed 44 predsednikov delegacij se izvoli za predsednika konference. Njegov mandat traja dve leti in pol oziroma polovico petletnega zakonodajnega obdobja Evropskega parlamenta.

Razpored sej

Seje konference predsednikov delegacij običajno potekajo v torek med plenarnim zasedanjem v Strasbourgu.

Konferenca dvakrat na leto določi, kdaj bodo potekale seje delegacij v naslednjem polletju. Med tem postopkom se je treba posvetovati z odbori AFET, INTA in DEVE.

Pri pripravi razporeda sej konferenca predsednikov delegacij sodeluje z vzporednim političnim organom, ki nadzira delo odborov in se imenuje konferenca predsednikov odborov. Skupaj preverijo, ali se razporedi delegacij in odborov dopolnjujejo in so usklajeni s splošnim koledarjem Evropskega parlamenta.

Upoštevajo se tudi prihodnje dejavnosti, katerih namen je podpirati demokracijo in človekove pravice zunaj EU.

Za odobritev koledarja delegacij je odgovorna konferenca predsednikov Parlamenta, skupina, ki vključuje predsednika Evropskega parlamenta in predsednike političnih skupin.

Usklajevalna vloga

Konferenca predsednikov delegacij se v Evropskem parlamentu usklajuje tudi z drugimi političnimi organi, ne samo glede koledarja, temveč glede številnih vprašanj.

Konferenci predsednikov daje priporočila o delu delegacij.

Predsedstvo - še en politični organ, ki ga sestavljajo predsednik in podpredsedniki Evropskega parlamenta - včasih konferenco predsednikov delegacij prosi, da izpolni nekatere naloge.

Konferenca predsednikov delegacij zagovarja najboljšo prakso pri delu teh različnih organov ter sprejema skupne pristope in smernice za dejavnosti delegacij.

S sodelovanjem z odbori pa zagotavlja tudi, da so odbori in delegacije Parlamenta med seboj usklajeni. To krepi prispevek Evropskega parlamenta k zunanji politiki EU.

Člani