Veuillez remplir ce champ

Vrste delegacij

Vse delegacije Evropskega parlamenta navezujejo stike s poslanci iz drugih držav, regij in organizacij, kje in na kakšen način se sestajajo, pa je odvisno od vrste delegacije.

Parlamentarne skupščine

Prva skupina delegacij se udeležuje parlamentarnih skupščin, torej rednih in formalnih srečanj, na katerih se sestanejo izvoljeni predstavniki različnih parlamentov. Delegacija Evropskega parlamenta je le ena od številnih delegacij na teh skupščinah.

V večini primerov je delegacija Evropskega parlamenta največja posamezna delegacija na skupščini, saj poslanci Evropskega parlamenta predstavljajo približno polovico vseh delegatov, redkeje pa so predstavniki Evropskega parlamenta v manjšini.

Trenutno se parlamentarnih skupščin udeležuje pet od skupno 44 delegacij Evropskega parlamenta, med katerimi sta delegacija za odnose s parlamentarno skupščino zveze NATO (DNAT) in delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini (DLAT).

Medparlamentarni odbori

Delegacije Evropskega parlamenta v medparlamentarnih odborih se s člani drugih delegacij srečujejo na rednih in formalnih srečanjih. Večina medparlamentarnih odborov je dvostranskih, saj so sestavljeni iz delegacije Evropskega parlamenta in še ene delegacije, običajno iz ene same države.

Glede na različne dejavnike ločimo več vrst medparlamentarnih odborov, in sicer pridružitveni parlamentarni odbor, odbor za parlamentarno sodelovanje, skupni parlamentarni odbor in stabilizacijsko-pridružitveni odbor.

Ti odbori so bili ustanovljeni z dvostranskimi sporazumi med Evropsko unijo in partnersko državo, njihove seje pa potekajo v skladu s pravili, določenimi v Poslovniku.

V Evropskem parlamentu je trenutno petnajst delegacij, ki sodelujejo v 23 parlamentarnih odborih. Taki delegaciji sta na primer delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Mehika (D-MX) in delegacija v odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Ukrajina (D-UA).

Druge medparlamentarne delegacije

Največja skupina delegacij se osredotoča na odnose z drugo državo ali skupino držav.

Te delegacije se s kolegi zakonodajalci sestajajo na rednih medparlamentarnih srečanjih, njihova pogostnost pa je odvisna od razporeda dela in razpoložljivosti obeh partnerjev. Za ta srečanja ne veljajo posebna pravila, kljub temu pa potekajo v skladu s splošnimi določbami za delegacije, ki jih je sprejel Evropski parlament.

Večina delegacij Evropskega parlamenta, približno 25 od 44, spada v kategorijo medparlamentarnih delegacij, med katerimi sta delegacija za odnose z Japonsko (D-JP) in delegacija za odnose s Kanado (D-CA).