Möteskalender

På grund av covid-19-pandemin har Europaparlamentets talman och de politiska gruppernas ledare ändrat parlamentets verksamhetskalender. Syftet är att parlamentet ska kunna genomföra sin kärnverksamhet, samtidigt som man respekterar parlamentets omsorgsplikt gentemot sina ledamöter och sin personal och slår vakt om att skydda folkhälsan.

Till följd av detta har de flesta sammanträden och alla tjänsteresor för parlamentets delegationer ställts in eller skjutits upp.

När delegationerna får möjlighet att återuppta sin normala verksamhet kommer kalendern på denna sida att kunna konsulteras för närmare information.


Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina


Brussels : ASP - A5G-3

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : ASP - A5G-3

Ordinarie sammanträde
REMOTE PARTICIPATION

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Delegationen för förbindelserna med Iran


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde
REMOTE ACCESS

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinarie sammanträde
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS FÖR DELEGATIONEN TILL DELEGATIONEN TILL DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS–EU-FÖRSAMLINGEN