skip to content

 
 
 

EP-Nyt #5

14-02-2020
 .

Mens store dele af Danmark har holdt vinterferie, har Europa-Parlamentet været samlet i Strasbourg i denne uge for at diskutere EU’s langtidsbudget, investeringer i fremtiden og forholdet til Storbritannien.

 .
 
 .

Storbritannien bliver nødt til at følge EU’s regler

Storbritannien er trådt ud af EU, men det betyder ikke, at vi er færdige med at høre om brexit og dets efterdønninger. I år skal EU og Storbritannien nemlig forsøge at forhandle en handelsaftale på plads, og Parlamentet har nu taget første skridt. De gav onsdag den 12. februar deres input til, hvordan det fremtidige forhold skal se ud, og hvad der skal prioriteres i aftalen.

I grove træk er medlemmerne af Parlamentet (MEP’erne) enige i det oplæg til forhandlingerne, som Kommissionen fremlagde tidligere på måneden. Der var dog en række områder, som Parlamentet gjorde meget klart, at de vil lægge stor vægt på; det handler især om fælles regler på miljø-, klima-, forbrugerbeskyttelses-, statsstøtte-, social- og skatteområdet.

MEP’erne ser helst, at Storbritannien forpligter sig til en såkaldt ”dynamisk tilpasning”. Det betyder, at de løbende skal opdatere deres lovgivning på de tidligere nævnte områder, så de hele tiden passer med EU’s. Det er ifølge Parlamentet nødvendigt, hvis briterne skal have lov til at handle med EU uden kvoter og told - også kaldet en frihandelsaftale.

Derudover har MEP’erne også et ultimatum, der handler om fisk. For at Parlamentet vil stemme for en frihandelsaftale, kræver de, at EU og Storbritannien først bliver enige om en fiskeriaftale. Det skal ske inden juni 2020 og er et af de punkter, der kan få store konsekvenser for mange danskere, da danske fiskere ofte fisker i britisk farvand. Faktisk udgør fisk fanget i britisk farvand hele 40% af danske fiskeres fangst (målt i vægt) og har en værdi af ca. én milliard kroner.

 .

Parlamentets holdning er vigtig

Når en eventuel handelsaftale er på plads, skal den godkendes af Europa-Parlamentet, før den kan træde i kraft. Derfor er det vigtigt, at Kommissionen tidligt i processen tager Parlamentet med på råd for at sikre, at aftalen stemmer overens med Parlamentets forventninger og krav.

Samtidig kommer Parlamentet til at følge processen tæt. En koordinationsgruppe med 13 medlemmer fra Parlamentet, heriblandt danske Morten Helveg Petersen, skal følge forhandlingerne.

Det er dog ikke kun Parlamentet, der har noget at skulle have sagt. Også Rådet (som repræsenterer medlemslandenes regeringer) skal godkende rammen for forhandlingerne, inden Kommissionen kan gå i gang. Det forventes at ske den 25. februar.

 .
 

Parlamentet vil bekæmpe ulovlig handel med kæledyr

 .

Ca. 46.000 hunde bliver solgt mellem EU-landene hver måned. Nogle af disse er opdrættet på hvalpefabrikker, hvor dyrene lider, og ofte er det en indtægtskilde for organiseret kriminalitet.

Kæledyr, der er opdrættet på den måde, bliver som regel ikke registreret og bliver solgt til forbrugere, som køber kæledyr online uden at vide, at det kan være forbundet med risici.

Hvad er konsekvenserne?

Den ulovlige kæledyrshandel kan være til fare for menneskers helbred, da ulovligt avlede kæledyr ofte ikke er vaccinerede og kan sprede hundegalskab, parasitter og smitsomme sygdomme til mennesker og husdyr.

Derudover vokser hvalpe og kattekillinger ofte op under usle vilkår, ligesom de bliver skilt fra deres mødre for tidligt og bliver sendt ud på lange rejser under stressende forhold og ofte uden mad og vand.

Hvad vil Europa-Parlamentet gøre?

Medlemmerne af Europa-Parlamentet diskuterede emnet onsdag den 12. februar. De anbefalede Kommissionen at reagere på problemet. MEP’erne kræver blandt andet, at Kommissionen sikrer:

  • et obligatorisk system på tværs af EU til at identificere og registrere katte og hunde
  • bedre håndhævelse af eksisterende love og hårdere straffe til folk, der driver hvalpefabrikker
  • bedre samarbejde, kommunikation og uddannelse for toldere og dyrlæger

Derudover opfordrer Parlamentets medlemmer også folk til at adoptere, for eksempel fra internater, i stedet for at købe kæledyr.

Læs mere om MEP’ernes forslag her.

 .
 

Klar holdning fra Parlamentet: vi vil have et ambitiøst og grønt budget

 .

EU’s stats- og regeringsledere samles den 20. februar for at diskutere, hvilke områder EU skal investere i de næste 7 år. Forud for det møde debatterede Parlamentet derfor deres prioriteter for budgettet. Her opfordrede de Rådet og Kommissionen til at lande et ambitiøst budget, som sikrer, at områder som klima, forskning, digitalisering og støtte til unge bliver styrket.

For som medlemmerne af Parlamentet samtidig lagde vægt på, så er EU’s langsigtede budget et værktøj til at forme EU’s fremtid og sikre den grønne omstilling.

Læs mere om Parlamentets holdning her.

Parlamentet klar til at afvise budgettet

Når det langsigtede budget er forhandlet på plads, skal Parlamentet give sin endelige godkendelse. Men den er ikke garanteret, påpegede Parlamentets formand David Sassoli efter budget-debatten. For Parlamentet er klar til at afvise budgettet, hvis det ikke indfrier de grønne ambitioner, som EU har brug for, sagde Sassoli.

”Vi vil gerne nå til enighed med Rådet, men hvis de afviser at rykke sig og acceptere Parlamentets holdninger, så vil vi gå hele vejen og afvise EU’s nye langtidsbudget. Det her er ikke bare abstrakte tal, men har reelle konsekvenser for alle europæreres liv,” lød det fra formanden.

Sassoli pegede blandt andet på, at Parlamentet er imod at mindske investeringerne i succesfulde programmer som Erasmus+, og at det kræver økonomisk forandring, hvis EU skal blive verdens første klimaneutrale kontinent.

Vil du vide mere om EU’s langsigtede budget, så har vi samlet lidt information krydret med videoer og infografikker her.

 
 .

Omrokering i Parlamentet

 .

Efter brexit er der blevet rykket rundt på udvalgsposter og mandater i Europa-Parlamentet. For Danmark betyder det, at vi har fået et ekstra medlem af Parlamentet, Linea Søgaard-Lidell (Venstre/Renew Europe), der desuden skal sidde i miljøudvalget.

Derudover har det også betydet en ændring for Kira Marie Peter-Hansen, der går fra at være stedfortræder til fuldt medlem i økonomi- og valutaudvalget.

Læs mere om alle de danske MEP’er og deres udvalgsposter her.

 .
 

Find dybdegående viden om EU og Europa-Parlamentet

Har du brug for mere tilbundsgående viden om de politikområder, som Europa-Parlamentet beskæftiger sig med, eller er du bare interesseret i et bestemt område? Europa-Parlamentet har en forskningsenhed, der producerer forskellige produkter af høj kvalitet. Lige nu kan du f.eks. finde information om både migration, klima og økologi.

Bliv klogere her...

 

Redaktionen afsluttet fredag 14/02/2020 kl. 12:00.

Ansvarshavende: Anne Mette Vestergaard
I redaktionen:  Emma Tram og Maria Rosenberg Rasmussen
Pressekontakt: Jacob Lolck, tlf. 33 41 40 44 / 25 48 87 11