Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Februari 2020
EPUB 145kPDF 683k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 3 : ALGEMENE REGELS VOOR HET VERLOOP VAN DE VERGADERINGEN

Artikel 167 : Talen

1.   Alle stukken van het Parlement worden in de officiële talen gesteld.

2.   Alle leden hebben het recht in de officiële taal van hun keuze in het Parlement het woord te voeren. De redevoeringen in een van de officiële talen worden simultaan vertolkt in elk van de andere officiële talen en in elke andere taal die het Bureau noodzakelijk acht.

3.   Voor commissie- en delegatievergaderingen wordt voorzien in vertolking uit en in de door de leden en plaatsvervangers van die commissie of delegatie gebruikte en verlangde officiële talen.

4.   Voor commissie- of delegatievergaderingen buiten de gewone vergaderplaatsen wordt voorzien in vertolking uit en in de talen van de leden die hun deelname aan de vergadering hebben bevestigd. Deze regeling kan bij wijze van uitzondering worden versoepeld. Het Bureau stelt de noodzakelijke bepalingen vast.

5.   Na de bekendmaking van de uitslag van een stemming beslist de Voorzitter over verzoeken in verband met vermeende discrepanties tussen de verschillende taalversies.

Laatst bijgewerkt op: 10 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid