Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по държави: 1999 Учредително заседание

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по държави
Жени Мъже
Европейски съюз 30% 70%
Белгия 28% 72%
Дания 38% 62%
Германия 37% 63%
Ирландия 33% 67%
Франция 40% 60%
Италия 11% 89%
Люксембург 33% 67%
Нидерландия 35% 65%
Обединено кралство 24% 76%
Гърция 16% 84%
Испания 35% 65%
Португалия 20% 80%
Швеция 41% 59%
Австрия 38% 62%
Финландия 44% 56%
08/07/2019 - 12:11
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Учредително заседание

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Европейски съюз
Година Жени Мъже
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика