Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по държави: 2009 Учредително заседание

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по държави
Жени Мъже
Европейски съюз 35% 65%
Белгия 36% 64%
Дания 46% 54%
Германия 37% 63%
Ирландия 15% 85%
Франция 44% 56%
Италия 21% 79%
Люксембург 17% 83%
Нидерландия 48% 52%
Обединено кралство 33% 67%
Гърция 32% 68%
Испания 36% 64%
Португалия 36% 64%
Швеция 56% 44%
Австрия 41% 59%
Финландия 62% 38%
Чехия 18% 82%
Естония 50% 50%
Кипър 33% 67%
Литва 25% 75%
Латвия 38% 62%
Унгария 36% 64%
Малта 0% 100%
Полша 22% 78%
Словения 29% 71%
Словакия 38% 62%
България 41% 59%
Румъния 36% 64%
Хърватия 33% 67%
08/07/2019 - 12:11
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Учредително заседание

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Европейски съюз
Година Жени Мъже
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика