Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по държави: 2014 Учредително заседание

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по държави
Жени Мъже
Европейски съюз 37% 63%
Белгия 29% 71%
Дания 38% 62%
Германия 36% 64%
Ирландия 55% 45%
Франция 42% 58%
Италия 40% 60%
Люксембург 33% 67%
Нидерландия 42% 58%
Обединено кралство 41% 59%
Гърция 24% 76%
Испания 41% 59%
Португалия 38% 62%
Швеция 55% 45%
Австрия 44% 56%
Финландия 54% 46%
Чехия 38% 62%
Естония 50% 50%
Кипър 17% 83%
Литва 9% 91%
Латвия 37% 63%
Унгария 19% 81%
Малта 67% 33%
Полша 24% 76%
Словения 37% 63%
Словакия 31% 69%
България 29% 71%
Румъния 31% 69%
Хърватия 45% 55%
08/07/2019 - 12:11
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Учредително заседание

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Европейски съюз
Година Жени Мъже
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика