Европейски парламент: 1979-1984 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
S - Група на социалистите 124 28,57%
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 117 26,96%
ED - Група на Европейските демократи 63 14,52%
COM - Група на комунистите и съмишлениците 48 11,06%
L - Група на либералите и демократите 38 8,76%
DEP - Група на Европейските прогресивни демократи 22 5,07%
CDI - Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента 12 2,76%
НЧ - Независими членове 10 2,30%

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика