Европейски парламент: 1979-1984 г. Учредително заседание

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
S - Група на социалистите 112 27,32%
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) 108 26,34%
ED - Група на Европейските демократи 63 15,37%
COM - Група на комунистите и съмишлениците 44 10,73%
L - Група на либералите и демократите 40 9,76%
DEP - Група на Европейските прогресивни демократи 22 5,37%
CDI - Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента 11 2,68%
НЧ - Независими членове 10 2,44%

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика