Европейски парламент: 2004-2009 г. Учредително заседание

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 268 36,61%
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 200 27,32%
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 88 12,02%
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 42 5,74%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 41 5,60%
IND/DEM - Група Независимост/Демокрация 37 5,05%
UEN - Група на Съюза за Европа на нациите 27 3,69%
НЧ - Независими членове 29 3,96%

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика