Места по политически групи и държави: 1979-1984 г. Учредително заседание

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава Брой места Места
Белгия 7 10 4 1 2 24
Германия 35 42 4 81
Дания 4 2 1 3 1 4 1 16
Ирландия 4 4 1 5 1 15
Италия 13 30 24 5 5 4 81
Люксембург 1 3 2 6
Нидерландия 9 10 4 2 25
Обединено кралство 18 61 1 1 81
Франция 21 9 19 17 15 81
Европейски съюз 112 108 63 44 40 22 11 10 410

Места по политически групи и държави: 1979-1984 г. Учредително заседание

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места