Места по политически групи и държави: 1984-1989 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава Брой места Места
Белгия 8 6 5 4 1 24
Германия 33 41 7 81
Гърция 10 8 4 1 1 24
Дания 3 1 4 2 2 4 16
Ирландия 6 1 8 15
Испания 29 1 17 3 2 1 7 60
Италия 12 27 26 6 2 5 3 81
Люксембург 2 3 1 6
Нидерландия 9 8 5 2 1 25
Обединено кралство 33 45 1 1 1 81
Португалия 7 4 3 10 24
Франция 20 8 10 13 20 9 1 81
Европейски съюз 166 113 66 48 45 30 20 16 14 518

Места по политически групи и държави: 1984-1989 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места