Места по политически групи и държави: 1984-1989 г. Учредително заседание

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава Брой места Места
Белгия 7 6 5 4 2 24
Германия 33 41 7 81
Гърция 10 9 4 1 24
Дания 4 1 4 1 2 4 16
Ирландия 6 1 8 15
Италия 12 27 26 5 3 5 3 81
Люксембург 2 3 1 6
Нидерландия 9 8 5 2 1 25
Обединено кралство 33 46 1 1 81
Франция 20 9 10 12 20 10 81
Европейски съюз 130 110 50 41 31 29 20 16 7 434

Места по политически групи и държави: 1984-1989 г. Учредително заседание

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места