Места по политически групи и държави: 1989-1994 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава Брой места Места
Белгия 8 7 4 3 1 1 24
Германия 31 32 5 6 1 2 4 81
Гърция 9 10 1 3 1 24
Дания 3 4 2 1 4 2 16
Ирландия 1 4 2 6 1 1 15
Испания 27 17 5 1 2 3 5 60
Италия 34 27 4 6 1 9 81
Люксембург 2 3 1 6
Нидерландия 8 10 4 2 1 25
Обединено кралство 46 33 1 1 81
Португалия 8 3 9 1 3 24
Франция 21 12 9 8 11 1 7 9 3 81
Европейски съюз 198 162 45 27 20 14 13 12 27 518

Места по политически групи и държави: 1989-1994 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места