Места по политически групи и държави: 1989-1994 г. Учредително заседание

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава Брой места Места
Белгия 8 7 4 3 1 1 24
Германия 31 32 4 8 6 81
Гърция 9 10 1 1 3 24
Дания 4 2 3 2 1 4 16
Ирландия 1 4 2 6 1 1 15
Испания 27 16 6 1 4 2 4 60
Италия 14 27 3 7 22 3 5 81
Люксембург 2 3 1 6
Нидерландия 8 10 4 2 1 25
Обединено кралство 46 1 32 1 1 81
Португалия 8 3 9 1 3 24
Франция 22 6 13 8 13 10 7 1 1 81
Европейски съюз 180 121 49 34 30 28 20 17 14 13 12 518

Места по политически групи и държави: 1989-1994 г. Учредително заседание

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места