Места по политически групи и държави: 1994-1999 г. Учредително заседание

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава Брой места Места
Белгия 6 7 6 2 1 3 25
Германия 40 47 12 99
Гърция 10 9 4 2 25
Дания 3 3 5 1 4 16
Ирландия 1 4 1 7 2 15
Испания 22 30 2 9 1 64
Италия 18 12 7 5 27 4 2 12 87
Люксембург 2 2 1 1 6
Нидерландия 8 10 10 1 2 31
Обединено кралство 63 19 2 2 1 87
Португалия 10 9 3 3 25
Франция 15 13 1 7 14 13 13 11 87
Европейски съюз 198 156 44 28 27 26 23 19 19 27 567

Места по политически групи и държави: 1994-1999 г. Учредително заседание

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места