Места по политически групи и държави: 1999-2004 г. Учредително заседание

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава Брой места Места
Австрия 7 7 2 5 21
Белгия 6 5 5 7 2 25
Германия 53 33 7 6 99
Гърция 9 9 7 25
Дания 1 3 6 1 1 4 16
Ирландия 5 1 1 2 6 15
Испания 28 24 3 4 4 1 64
Италия 34 17 7 2 6 9 11 1 87
Люксембург 2 2 1 1 6
Нидерландия 9 6 8 4 1 3 31
Обединено кралство 37 30 10 6 3 1 87
Португалия 9 12 2 2 25
Финландия 5 3 5 2 1 16
Франция 20 22 9 11 13 5 6 1 87
Швеция 7 6 4 2 3 22
Европейски съюз 232 180 50 48 42 31 18 16 9 626

Места по политически групи и държави: 1999-2004 г. Учредително заседание

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места