Места по политически групи и държави: 2004-2009 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава Брой места Места
Австрия 6 7 1 2 2 18
Белгия 6 7 6 2 3 24
България 5 5 5 3 18
Германия 49 24 7 13 6 99
Гърция 11 8 4 1 24
Дания 1 5 4 1 1 1 1 14
Естония 1 3 2 6
Ирландия 5 1 1 4 1 1 13
Испания 24 24 2 3 1 54
Италия 24 17 12 13 2 7 3 78
Кипър 3 1 2 6
Латвия 3 1 4 1 9
Литва 2 2 7 2 13
Люксембург 3 1 1 1 6
Малта 2 3 5
Нидерландия 7 7 5 4 2 2 27
Обединено кралство 27 19 11 5 1 8 7 78
Полша 15 9 6 20 3 1 54
Португалия 9 12 3 24
Румъния 18 10 6 1 35
Словакия 8 3 3 14
Словения 4 1 2 7
Унгария 13 9 2 24
Финландия 4 3 5 1 1 14
Франция 18 31 10 6 3 3 7 78
Чехия 14 2 6 1 1 24
Швеция 6 5 3 1 2 2 19
Европейски съюз 288 218 100 44 43 40 22 30 785

Места по политически групи и държави: 2004-2009 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места