Места по политически групи и държави: 2004-2009 г. Учредително заседание

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава Брой места Места
Австрия 6 7 2 3 18
Белгия 6 7 6 2 3 24
Германия 49 23 7 13 7 99
Гърция 11 8 4 1 24
Дания 1 5 4 1 1 1 1 14
Естония 1 3 2 6
Ирландия 5 1 1 1 1 4 13
Испания 24 24 2 3 1 54
Италия 24 16 12 2 7 4 9 4 78
Кипър 3 1 2 6
Латвия 3 1 1 4 9
Литва 2 2 7 2 13
Люксембург 3 1 1 1 6
Малта 2 3 5
Нидерландия 7 7 5 4 2 2 27
Обединено кралство 28 19 12 5 1 11 2 78
Полша 19 8 4 10 7 6 54
Португалия 9 12 3 24
Словакия 8 3 3 14
Словения 4 1 2 7
Унгария 13 9 2 24
Финландия 4 3 5 1 1 14
Франция 17 31 11 6 3 3 7 78
Чехия 14 2 6 1 1 24
Швеция 5 5 3 1 2 3 19
Европейски съюз 268 200 88 42 41 37 27 29 732

Места по политически групи и държави: 2004-2009 г. Учредително заседание

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места