Места по политически групи и държави: 2009-2014 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава Брой места Места
Австрия 6 5 2 6 19
Белгия 4 4 5 4 1 1 1 20
България 7 4 5 1 1 18
Германия 42 23 12 14 8 99
Гърция 7 8 1 1 3 2 22
Дания 1 5 3 1 1 1 1 13
Естония 1 1 3 1 6
Ирландия 4 2 4 1 1 12
Испания 25 23 2 2 1 1 54
Италия 34 23 4 2 8 2 73
Кипър 2 2 2 6
Латвия 4 1 1 1 1 1 9
Литва 4 3 2 1 2 12
Люксембург 3 1 1 1 6
Малта 2 4 6
Нидерландия 5 3 6 3 1 2 1 5 26
Обединено кралство 13 12 5 27 1 8 7 73
Полша 28 7 12 4 51
Португалия 10 7 1 4 22
Румъния 14 11 5 3 33
Словакия 6 5 1 1 13
Словения 4 2 2 8
Унгария 14 4 1 3 22
Финландия 4 2 4 2 1 13
Франция 30 14 6 15 5 1 3 74
Хърватия 5 5 1 1 12
Чехия 2 7 9 4 22
Швеция 5 6 4 4 1 20
Европейски съюз 273 195 83 57 57 35 31 33 764

Места по политически групи и държави: 2009-2014 г. Парламент в края на мандата

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места